Katalogerna

 

 

 

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare kommer från alla delar av det privata näringslivet och offentliga sektorn, huvudsakligen från Sverige men även utanför landets gränser.

Genom att våra upprag kommer från många olika branscher blir också
vårt sökområde av kandidater betydligt större, vilket kommer våra
uppdragsgivare tillgodo i form av ett bredare urval.

Startsida