Katalogerna

 

 

 

Jarlsäter Chefsrekrytering bildades 1991 och arbetar rationellt med rekrytering av företagsledare, chefer och specialister. Vi arbetar huvudsakligen med sökuppdrag men även med annonserade uppdrag. Vi medverkar även vid slutbedömning av kandidater som uppdragsgivaren tagit fram.

Vi arbetar också med samarbetspartners utanför Sverige.

Björn Jarlsäter, konsult och huvudägare.

Jur kand 1970.

Arbetsrättsjurist inom Grafiska Arbetsgivareförbundet 1973-81.

Personalchef hos Fläkt AB 1981-87.

Rekryteringskonsult hos Invent Search AB 1987-89,
VD 1989-91.

Startade som delägare i JARLSJÖ Chefsrekrytering AB 1991 och är ägare av Jarlsäter Chefsrekrytering AB sedan 1996.

Startsida