Katalogerna

 

 

Etiska regler

Björn Jarlsäter är medlem i

ESK ­ Föreningen Sveriges Executive Search-konsulter är en yrkesförening som vill verka för utveckling av yrkesrollen som executive search-konsult och öka medvetenheten om yrkesetiken. Medlemskap i ESK är individuellt.

Medlem i ESK förbinder sig att följa föreningens etiska normer såsom respekt för varje människas integritet och konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till medlemmens kännedom i samband med uppdrag. Medlem får ej medverka i sökning av kandidat hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare inom två år från sista uppdraget.

Startsida