Katalogerna

 

 

Arbetssätt

Vår strävan har genomgående varit att bygga upp långsiktiga kundrelationer, där vi genom god kännedom om kundens verksamhet kan fungera som speaking partner i organisations- och managementfrågor.

Företagsanalys/Företagspresentation
Genom bland annat intervjuer med nyckelpersoner hos uppdragsgivaren skaffar vi oss en bild av företagets organisation, ekonomi, marknad, verksamhet, kultur etc som sedan utmynnar i en företagsbeskrivning med en befattnings- och sökprofil.

Sökarbete
Den aktiva sökprocessen börjar med sökning i vårt eget register och kontakter med vårt under många år uppbyggda kontaktnät som garanterar goda referenser redan innan vi kontaktar kandidater. Efter telefonkontakter med ett stort antal kandidater vidtar intervjuerna som redovisas i kandidatpresentationer.

Presentation
Väljer respektive kandidat att gå vidare i processen, går vi tillsammans med uppdragsgivaren igenom ett antal kandidatpresentationer och väljer ut cirka 3 för muntlig presentation.

Uppföljning
Inom 6 månader efter anställningen följer vi upp och stämmer av både med kandidaten och uppdragsgivaren.

 

Startsida