Jarlsäter Chefsrekrytering AB
 
Götgatan 71, 3 tr
 
116 21 STOCKHOLM
 
Tel 08-24 63 63
 
Fax 08-714 04 02
 
E-post